Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Vrienden van de OGS is een zogenoemde Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen. Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar.

ANBI opgave Vrienden van de OGS 2019

ANBI Informatie Stichting Vrienden OGS

Officiële naam en publiek bekende naam
Stichting Vrienden van de OGS

Stichting vrienden van de Oorlogsgravenstichting

RSIN / Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
RSIN: 8530.90.658
KvK: 58563369

Contactgegevens
Zeestraat 85
2518 AA Den Haag

Postbus 85981
2508 CR Den Haag

070-3131080
vrienden@ogs.nl

Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft tot doel het verlenen van materiële en /of financiële hulp en/of het geven van andere ondersteuning aan de Oorlogsgravenstichting.

Hoofdlijnen beleidsplan
Door het verzenden van nieuwsbrieven aan de vrienden van de stichting, fundraising en publiekscampagnes geld in te zamelen om de Oorlogsgravenstichting in staat te stellen activiteiten uit te voeren die niet door subsidie gedekt worden. Hierbij kan gedacht worden aan het oprichten van monumenten voor oorlogslachtoffers zonder aanwijsbaar graf.
Op de website van de Oorlogsgravenstichting is een onderdeel opgenomen met betrekking tot de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting (https://oorlogsgravenstichting.nl/vrienden). 

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
- Voorzitter: de heer T. van Diepenbrugge
- Penningmeester: de heer F.J. Marcus
- Secretaris: Jhr. W.L. den Beer Poortugael

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Actviteitenverslag
In 2016 heeft de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting een financiële bijdrage geleverd aan een aantal projecten van de Oorlogsgravenstichting. Deze projecten zijn in de toelichting op de jaarrekening gespecificeerd.

 

Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op

De website van de Oorlogsgravenstichting maakt gebruik van cookies. Hierdoor wordt onze website gebruikersvriendelijker en kunnen we u beter van dienst zijn.