Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de Oorlogsgravenstichting en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande:

De Oorlogsgravenstichting besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

De Oorlogsgravenstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De Oorlogsgravenstichting aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van de Oorlogsgravenstichting. De Oorlogsgravenstichting geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, het Slachtofferregister of De Verhalen-database, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Op alle op de site aanwezige informatie uit het het Slachtofferregister berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig uit het Slachtofferregister, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Oorlogsgravenstichting te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De Oorlogsgravenstichting geeft gebruikers van haar website toestemming om gegevens van de site puur voor persoonlijk gebruik te downloaden. De gedownloade gegevens mogen door gebruikers niet verder worden verveelvoudigd dan voor zover dit noodzakelijk is om de informatie te kunnen bemachtigen voor het eerder gemelde persoonlijk gebruik. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

De Stichting respecteert de Nederlandse privacywetgeving en heeft haar registraties ten aan zien van deze website, voor zover relevant, gemeld aan het College Bescherming
Persoonsgegevens.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op

De website van de Oorlogsgravenstichting maakt gebruik van cookies. Hierdoor wordt onze website gebruikersvriendelijker en kunnen we u beter van dienst zijn.