Treinreizen naar Duitsland en Salzburg

Familieleden van in Duitse gevangenschap omgekomen gedeporteerde Nederlandse burgers kunnen één maal per jaar een bezoek te brengen aan het graf of gedenkplaats van hun familieleden bezoeken in Duitsland of ereveld Salzburg in Oostenrijk. In Salzburg bevindt zich een herdenkingsmonument, ter nagedachtenis aan de in het concentratiekamp Mauthausen omgekomen Nederlanders. De voorwaarden voor deze regeling zijn vastgelegd in de tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Oorlogsgravenovereenkomst.

N.B. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk te reizen via Enschede-Gronau, Nieuwe Schans-Weener en Heerlen-Herzogenrath. Een en ander heeft te maken met de overname van deze trajecten door vervoerder Arriva. De NS kan daardoor geen tickets meer voor dit traject afgeven.

Familieleden die gebruik willen maken van deze regeling krijgen vervoersbewijzen (1e klas) voor deze reis. U kunt de tickets uiterlijk twee weken voor vertrek aanvragen. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.  

Eventuele reserveringen dient u zelf te regelen via  www.nsinternational.nl  of via NS International Service Center (telefoonnummer 030-2300023).

 

Tegemoetkoming slachtoffers NS transporten

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 kunnen belanghebbenden of hun direct nabestaanden een aanvraag indienen in het kader van de individuele tegemoetkoming slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog.

De NS heeft de richtlijnen gepubliceerd voor de Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers Tweede Wereldoorlog. Hier volgt de informatie van de NS over de aanmeldingsprocedure:

'Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft NS, in opdracht van de bezetter, speciaal ingelegde treinen gereden waarmee mensen uit de Joodse gemeenschap of uit de gemeenschappen van Roma en Sinti zijn vervoerd. Hierbij had de bezetter het oogmerk hen in concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland als bevolkingsgroep uit te roeien. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS. Na gesprekken met nabestaanden, onder wie in het bijzonder de heer Salo Muller, heeft NS besloten, naast collectief eren, leren en herdenken, het leed ook individueel te erkennen en daarom op morele gronden een individuele tegemoetkoming te betalen. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor alle nog levende personen uit de Joodse gemeenschap en de gemeenschappen van Roma en Sinti, die tijdens de Tweede Wereldoorlog met deze treinen zijn vervoerd. Wanneer deze persoon niet meer in leven is, komen direct nabestaanden in aanmerking'.

Een aanvraag indienen
De onafhankelijke commissie die NS heeft geadviseerd, behandelt de aanvragen en voert de regeling uit. De toekenning van een tegemoetkoming vindt plaats op basis van en onder de voorwaarden van het Uitkeringsreglement Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. Alle informatie is te vinden op de site van de commisie tegemoedkoming NS.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op

De website van de Oorlogsgravenstichting maakt gebruik van cookies. Hierdoor wordt onze website gebruikersvriendelijker en kunnen we u beter van dienst zijn.